YUSBEY CAMACHO

TARRAJEO EIRL

(0 opinió)
 • Miraflores
 • 922218897

 • https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/img.woohands.com/display-2017-09-28-12-12-5459cce746a1199.jpg
 • https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/img.woohands.com/display-2017-09-28-12-12-5759cce749cc4c0.jpg
 • https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/img.woohands.com/display-2017-09-28-12-13-0359cce74f27419.jpg

Serveis de reserva directa

SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA DE CASAS LOCALES OFICINA

 • 5d 7h 10m
1 € Reserva ara

Tarrajeo E.I.R.L Ofrece sus Servicios en EL Area Limpieza y mantenimiento de casas oficinas apartamentos locales comerciales. Necesitas recoger las cosas que no lo sirve estamos aqui presente ...Teléfono de oficina : 705 9602

SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA DE CASAS LOCALES OFICINA

 • 5d 7h 10m
1 € Reserva ara

Tarrajeo E.I.R.L Ofrece sus Servicios en EL Area Limpieza y mantenimiento de casas oficinas apartamentos locales comerciales. Necesitas recoger las cosas que no lo sirve estamos aqui presente ...Teléfono de oficina : 705 9602

SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y LIMPIEZA DE CASAS LOCALES OFICINA

 • 5d 7h 10m
1 € Reserva ara

Tarrajeo E.I.R.L Ofrece sus Servicios en EL Area Limpieza y mantenimiento de casas oficinas apartamentos locales comerciales. Necesitas recoger las cosas que no lo sirve estamos aqui presente ...Teléfono de oficina : 705 9602

Disponibilitat de desplaçament

Serveis disponibles

YUSBEY CAMACHO ofereix aquests serveis

 • Neteja a l'obra i la construcció
 • Neteja de jardin
 • Construcció de cases
 • Construcció d'edificis
 • Construcció de murs
 • Obra civil
 • Pavimentació
 • Paisatgisme
 • Reforma banys
 • Reforma cuines
 • Reforma locals comercials
 • Reforma oficines
 • Paleta
 • Fusters
 • Gas
 • Instal·lació de tuberies
 • Neteja de jardins
 • Col·locació de pedres i roques
 • Remodelació de la casa
 • Altres serveis de fusteria
 • Altres serveis d'electricitat
 • Altres serveis de pintura
 • Enderrocs